logo

Větné ekvivalenty

I. - úvodní informace
Název:
Větné ekvivalenty
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty [zjišťujeme procvičováním a upevňováním, zda žák dokáže objasnit a použít příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Myslíš to vážně?Are you serious about it? ikona zvuk
Řekni to ještě jednou.Say it once again. ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
větný ekvivalentsentence equivalent ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
věta jednočlennáone word sentence ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk
větný rozborsentence analysis ikona zvuk
větný celekclause ikona zvuk
věta hlavnímain clause ikona zvuk
Věta hlavní je samostatná.Main clause is independent. ikona zvuk
první věta the first sentence ikona zvuk
druhá větasecond clause ikona zvuk
Opiš si větu z tabule.Copy the sentence from the board. ikona zvuk
větné ekvivalentysentence equivalents ikona zvuk