logo

Úvaha

I. - úvodní informace
Název:
Úvaha
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výskyt úvahy, srovnání s výkladem. Osnova úvahy. [aktivním užitím slohového postupu ověřujeme, zda se žák na základě získaných poznatků dovede zamýšlet nad problémem, dospět k nějakému závěru.]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme řízeným procvičováním/opakováním jazykového projevu v průběhu hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook,interaktivní tabule
test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slohový postupprocedure of writing ikona zvuk
úvaha (přemýšlení)reflection ikona zvuk
Úvaha je součástí textů uměleckých.Essay is a part of artistic texts. ikona zvuk
tvořivý slohcreative writing ikona zvuk
slohové úkolyessays ikona zvuk
slohová práceessay ikona zvuk
Úvaha je subjektivně zaměřená.An essay is subjective. ikona zvuk
domácí slohová prácea home essay ikona zvuk
slohová přiměřenoststylistic suitability ikona zvuk
cvičná slohová prácea mock essay ikona zvuk
slohová výukateaching writing ikona zvuk
Úvaha je přemýšlení nad problémem.An essay is a reflection on a problem. ikona zvuk
literární úvahaan essay ikona zvuk
slohová osnovastructure of the essay ikona zvuk