logo

Moderna

I. - úvodní informace
Název:
Moderna
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Prokletí básníci, realisté, anarchisté [ověřujeme, zda je žák schopen didaktické interpretace textu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme řízeným procvičováním/opakováním jazykového projevu]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • frontální výuka prokládaná otázkami
Učební pomůcky:
- interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kdo půjde k tabuli?Who is going to come to the blackboard? ikona zvuk
postava, postavy (literární, filmové)a character, characters ikona zvuk
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Řekni to ještě jednou.Say it once again. ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard/whiteboard. ikona zvuk
Nenapovídej.Don't prompt. ikona zvuk
Promysli si to.Think it through. ikona zvuk
literární směrliterary genre ikona zvuk
literární hrdinaa literary hero ikona zvuk
mezinárodní literaturainternational literature ikona zvuk
literární druhyliterary genres ikona zvuk
literatura uměleckáfiction ikona zvuk
moderní uměnímodern art / modern arts ikona zvuk
literaturaliterature ikona zvuk
umělecká literaturaartistic literature ikona zvuk