logo

Vypravování

I. - úvodní informace
Název:
Vypravování
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých skutečnostech, [ověření řízeným procvičováním]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [procvičováním v hlavní části hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • frontální výuka prokládaná otázkami
Učební pomůcky:
- interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slohový postupprocedure of writing ikona zvuk
postup vyprávěcínarrative method ikona zvuk
vypravovánínarrative ikona zvuk
tvořivý slohcreative writing ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
slohové úkolyessays ikona zvuk
slohový útvarstylistic format ikona zvuk
slohová práceessay ikona zvuk
slohová přiměřenoststylistic suitability ikona zvuk
ústně převyprávětretell it orally ikona zvuk
cvičná slohová prácea mock essay ikona zvuk
kontrolní slohová práceessay ikona zvuk
školní slohová prácewritten school assignment ikona zvuk
O jaký slohový útvar jde?What format is this piece of writing? ikona zvuk
Při vypravování se soustředíme na událost, která se stala.When telling a story, we focus on an event that happened. ikona zvuk
osnova vypravovánístructure of the story ikona zvuk
slohová osnovastructure of the essay ikona zvuk
Převyprávěj příběh.Retell the story. ikona zvuk