logo

Komplexní větný rozbor

I. - úvodní informace
Název:
Komplexní větný rozbor
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • splnit jednotlivé části komplexního větného rozboru podle dosažené úrovně vědomostí [žák samostatně vypracuje větný rozbor]
Jazykové cíle a ověření:
  • reagovat na průběžné pokyny v anglickém jazyce [žák se zachová podle anglických pokynů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
připravené listy s předtištěným větným rozborem (např. viz příloha - autorský list projektu gymnázia INTEGRA Učíme o Moravě)

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny z větší části anglicky.
Hlavní část
Žáci samostatně vypracovávají zadaný větný rozbor, pokyny dostávají průběžně v angličtině.
Závěr
Závěr hodiny - vysbírání prací, pozdrav atd. také anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Posaďte se do lavice po jednom.Sit down at your desks on your own. ikona zvuk
Zvoní na přestávku.The bell is ringing for break. ikona zvuk
Zkontroluj si celý text.Check the whole text. ikona zvuk
Potřebuje ještě někdo pracovat?Does anybody need more time? ikona zvuk poznamka
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
na shledanougood-bye ikona zvuk
Ještě zbývá 5 minut.There are 5 more minutes left. ikona zvuk
Napíšeme si test.We are going to write a test. ikona zvuk
Špatně čitelné odpovědi jsou hodnoceny jako chybné.illegible answers will be considered as wrong ikona zvuk
Pečlivě si přečtěte zadání.Read the instructions carefully. ikona zvuk
Rozumí všichni zadání?Does everybody understand the instructions? ikona zvuk
Rozdejte si zadání.Distribute the tests. ikona zvuk poznamka