logo

Rozvíjející větné členy II

I. - úvodní informace
Název:
Rozvíjející větné členy II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičovat určování základních a rozvíjejících větných členů [žáci určují ve větách jednoduchých všechny větné členy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy vztahující se k tématu [interaktivní přiřazovací test Hot Potatoes]
  • zařadit náročnější fráze vztahující se k tématu [doplňování anglických výrazů do vět]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní testy Hot Potatoes, karty s anglickými větami pro vyučujícího, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
kotrola domácího úkolu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme pojmy a fráze vztahující se k tématu (předkládáme je žákům také v písemné podobě na tabuli - z pojmů vytváříme mentální mapu, věty máme napsány na kartách)
Závěr
zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - interaktivní přiřazovací test Hot Potatoes - společně
zopakování anglických frází vztahujících se k tématu - žáci doplňují do vět chybějící anglické výrazy - samostatná práce - společná kontrola správnosti ihned
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
doplněkcomplement ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
příslovečné určení časuadverbial of time ikona zvuk
příslovečné určení místaadverbial of place ikona zvuk
příslovečné určení způsobuadverbial of manner ikona zvuk
rozvíjející větné členycompound sentence elements ikona zvuk