logo

Rozvíjející větné členy

I. - úvodní informace
Název:
Rozvíjející větné členy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat, jaké máme rozvíjející větné čeny [žáci určují ve větách přívlastek, předmět, přísovečné určení, doplněk]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [přiřadit aglické pojmy k českým - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení tématu hodiny
ústní zopakování učiva z minulých dvou hodin
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařadíme nové anglické pojmy a fráze vztaující se k tématu - nacvičujeme výslovnost
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických výrazů - interaktivní přiřazovací cvičení - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Rozvíjejte tuto větu o další větné členy.Develop this sentence using other sentence elements. ikona zvuk
doplněkcomplement ikona zvuk
Co jste si zapamatovali?What can you remember? ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
rozvíjející větné členycompound sentence elements ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk