logo

Základní větné členy

I. - úvodní informace
Název:
Základní větné členy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat podmět a přísudek [žáci vyznačí ve větách podměty a přísudky, určí, zda jsou holé, rozvité, několikanásobné, žáci doplní do vět vhodné podměty a přísudky]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci doplní k anglickým výrazům český překlad, žáci doplní do anglických vět chybějící anglická slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
pracovní listy se cvičeními na zopakování anglických výrazů a frází

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
kontrola domácího úkolu
zopakování pravopisu - doplňovací cvičení - samostatně
sdělení tématu hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařadíme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (píšeme je žákům také na tabuli - nacvičujeme výslovnost)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování nových anglických výrazů a frází - úkoly v pracovním listě (žáci pracují samostatně - společná kontrola správnosti ihned)
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
základní skladební dvojicethe basic sentence structure ikona zvuk
podmět několikanásobnýcompound subject ikona zvuk
podmět rozvitýcomplete subject ikona zvuk
přísudek holýbare predicate ikona zvuk
přísudek několikanásobnýcompound predicate ikona zvuk
přísudek rozvitýcomplete predicate ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
Postupně rozvíjejte oba základní větné členy.Gradually develop the basic sentence structure. ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou základní větné členy.Subject and predicate are basic sentence constituents. ikona zvuk