logo

Věty dvojčlenné a jednočlenné

I. - úvodní informace
Název:
Věty dvojčlenné a jednočlenné
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • věty jednočlenné a dvojčlenné [žáci rozlišují věty jednočlenné od vět dvojčlenných]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy a fráze vztahující se k tématu [interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes (žáci přiřazují správný anglický překlad)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
pravopisné cvičení
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme pojmy a fráze vztahující se k tématu - vyučující je píše také na tabuli, nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů a frází z dnešní hodiny - interaktivní přiřazovací cvičení - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
Nachystejte si žákovské knížky.Prepare your pupil's record books. ikona zvuk
Rozdej písemné práce.Hand out the tests. ikona zvuk
Písemné práce už mám opravené.I have already corrected the tests. ikona zvuk
Zapište si známky do žákovské knížky.Write your grades in your record books. ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
věta jednočlennáone word sentence ikona zvuk
Pojďte za mnou.Follow me. ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou základní větné členy.Subject and predicate are basic sentence constituents. ikona zvuk