logo

Další neohebné slovní druhy II

I. - úvodní informace
Název:
Další neohebné slovní druhy II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • neohebné slovní druhy - procvičování [určování slovních druhů, použití ve větách, psaní předložek s, z - interaktivní cvičení]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařazení dalších výrazů a frází, které souvisí s tématem, opakování výrazů z minulé hodiny [přiřazovací test v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
pracovní listy, interaktivní tabule, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
ústní společné zopakování učiva z minulé hodiny, zopakujeme ústně také vybrané anglické pojmy vztahující se k tématu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařadíme další anglické pojmy a fráze (vybrané fráze máme také uvedeny v písemné podobě v pokynech ve cvičeních)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů - přiřazovací test Hot Potatoes (žáci chodí po jednom k interaktivní tabuli)
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vhodné spojkysuitable conjunctions ikona zvuk
Určete v textu slovní druhy.Specify the parts of speech types in the text. ikona zvuk
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
Určete slovní druhy.Identify parts of speech. ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
Jaký je rozdíl mezi podtrženými výrazy?What is the difference between the underlined expressions? ikona zvuk
slovní druhy ohebnéinflected parts of speech ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Doplňte předložky.Fill in the prepositions. ikona zvuk poznamka
spojovací výrazylinking expressions ikona zvuk
Zopakujeme si slovní druhy.Let's revise parts of speech. ikona zvuk
Jaký je rozdíl mezi...?What is the difference between ...? ikona zvuk