logo

Stupňování příslovcí

I. - úvodní informace
Název:
Stupňování příslovcí
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • tvoření druhého a třetího stupně u příslovcí [žáci rozeznají tři stupně příslovcí, žáci dokáží vytvořit správné tvary příslovcí, žáci vyhledávají tvary příslovcí ve SSČ]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [pexeso v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, společná práce, práce ve dvojici, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, powerpointová prezentace, interaktivní tabule, interaktivní testy, pexeso v Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část
kontrola domácího úkolu
rozdání kontrolního testu a zápis známek
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme nové anglické výrazy a fráze, vybrané výrazy také písemně v prezentaci
Závěr
ústní společné zopakování učiva
interaktivní pexeso na zopakování anglických výrazů
rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příslovceadverb ikona zvuk
příponasuffix ikona zvuk
předponaprefix ikona zvuk
odvozováníderivation ikona zvuk
Do vět doplňte vhodné příslovce.Complete the sentences with a suitable adverb. ikona zvuk
Některá příslovce mají dva i tři správné tvary.Some adverbs have two or three correct forms. ikona zvuk
Některá příslovce mají nepravidelné tvary.Some adverbs are irregular. ikona zvuk
stupňování příslovcíthe comparison of adverbs ikona zvuk
V uvedeném textu podtrhněte příslovce.Underline adverbs in the given text. ikona zvuk
tvoření slov odvozovánímcreation of words through derivation ikona zvuk
tvoření nových slovformining new words ikona zvuk
tvoření nových slov odvozovánímcreation of new words through derivation ikona zvuk