logo

Závěrečná písemná práce z jazyka českého

I. - úvodní informace
Název:
Závěrečná písemná práce z jazyka českého
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • prověřit znalosti učiva pravopisu a skladby [žáci napíší písemnou práci]
Jazykové cíle a ověření:
  • instrukce k průběhu hodiny v anglickém jazyce [žáci reagují na anglické instrukce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
- písemná práce pro každého žáka (není přiložena, neboť každý vyučující zadá podle svých požadavků)
- poster s instrukcemi v AJ i ČJ

Popis hodiny
Úvod
Rychlý organizační úvod - vysvětlení jazykových cílů hodiny.
Vyvěšení posteru s možnými instrukcemi v zorném poli žáků na čelní stěně.
Rozdání písemných prací.
Veškeré instrukce v hodině dále probíhají v anglickém jazyce, pokud žáci instrukci neporozumí, učitel ji opakuje česky a poté znovu anglicky.
Hlavní část
Žáci píší celohodinovou písemnou práci z učiva pravopisu a skladby.
Závěr
Závěr hodiny probíhá v anglickém jazyce, pokud žáci instrukci neporozumí, učitel ji opakuje česky a poté znovu anglicky.
Vyučující ponechá poster ve třídě, k anglickým instrukcím se vrátí v příští vyučovací hodině, kdy bude procvičovat s žáky nejen porozumění, ale i výslovnost vět.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Posaďte se do lavice po jednom.Sit down at your desks on your own. ikona zvuk
Zkontroluj si celý text.Check the whole text. ikona zvuk
Zavřete učebnice!Close your textbooks! ikona zvuk
Zavřete sešity!Close your exercise books! ikona zvuk
Nevyrušuj! Nevyrušujte!Don't disturb! ikona zvuk
Schází dnes někdo?Is there anybody missing today? ikona zvuk
Kdo už má úkol hotový?Who has already completed the task? ikona zvuk
Potřebuje ještě někdo pracovat?Does anybody need more time? ikona zvuk poznamka
Dejte si své věci do lavice.Put your things into your desks. ikona zvuk
Připravte si psací potřeby.Prepare your writing things. ikona zvuk
Jste-li hotovi, prověrku odevzdejte.If you are ready, hand your test in. ikona zvuk
Neopisuj!Don't copy! ikona zvuk
Ticho prosím!Silence, please! ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
Pracujte každý sám!Work on your own! ikona zvuk
Máte posledních 5 minut.There are 5 more minutes left. ikona zvuk
Postupuj podle zadání.Follow the instructions. ikona zvuk
Napište si datum.Write down today's date. ikona zvuk