logo

Nonsensová poezie - limerik

I. - úvodní informace
Název:
Nonsensová poezie - limerik
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s nonsensovou poezií, charakterizovat ji [žák jmenuje některé rysy nonsensové poezie]
  • definovat limerik [žák charakterizuje limerik]
  • vytvořit vlastní limerik [žák v hodině nebo za DÚ zkusí napsat vlastní limerik]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad či přebásnění Learova limeriku [žák přeloží Learův limerik a pokusí se o přebásnění]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • brainstorming, výklad, skupinová práce, individuální práce
Učební pomůcky:
pracovní listy Limerik (viz příloha, kterou si vyučující podle potřeby upraví), čítanka nebo ukázky dalších limeriků, anglicko-český slovník

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Brainstorming - nonsens, nonsensová poezie (vyučující zapisuje na tabuli, doplní vlastním výkladem a ukázkami).
Zápis podstatných informací z tabule do sešitu.
Hlavní část
Obsahové cíle:
Limerik - rýmové schéma, autoři (výklad) - viz pracovní list Limerik.
Limerik - pokus o vlastní tvorbu (individuálně nebo ve dvojicích) - společná četba. Pokud by čas nedovolil, je možno zadat za domácí úkol (i dobrovolný).
Jazykové cíle:
Limerik - problém přesnosti překladu při přebásnění.
Překlad (společný)limeriku Edwarda Leara (žáci mohou při dostatečné slovní zásobě překládat bez slovníku, v případě potřeby vyučující nechá slovo vyhledat někoho z žáků) - viz pracovní list Limerik
Pokus o přebásnění.
Závěr
Shrnutí poznatků - ústně.
Pracovní listy si žáci nechávají, vlepí si je doma do literárních sešitů.
Běžný organizační závěr hodiny.
Pokusy o přebásnění vyučující vysbírá, nejlepší přepíše na PC a vytiskne. Ze všech vydařených limeriků, které vznikly v hodině či za DÚ, vytvoří vyučující spolu s žáky tematickou nástěnku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tvůrčí myšlenícreative thinking ikona zvuk
být přesnýbe precise ikona zvuk poznamka
jazyková hříčka, jazykové hříčkya pun, puns ikona zvuk
druhy rýmůkinds of rhymes ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
básnická groteskagrotesque in poetry ikona zvuk
překlad, překladya translation, translations ikona zvuk
úprava překladutranslation modification ikona zvuk
básnička, básničkya rhyme, rhymes ikona zvuk