logo

Stručná mluvnice česká, Příruční mluvnice češtiny

I. - úvodní informace
Název:
Stručná mluvnice česká, Příruční mluvnice češtiny
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími jazykovými příručkami [žák vyhledává v SMČ, popř. v PMČ]
  • seznámit žáky s odbornou terminologií týkající se skladby [žák jmenuje latinské termíny pro základní a některé rozvíjející větné členy]
Jazykové cíle a ověření:
  • ukázat žákům obdobnost latinské a anglické terminologie týkající se skladby [žák použije některé anglické termíny pro základní a rozvíjející větné členy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální práce, výklad s powerpointovou prezentací, práce s jazykovými příručkami
Učební pomůcky:
Stručná mluvnice česká, popř. Příruční mluvnice češtiny (na počet žáků nebo do dvojice)
PC, projektor
pracovní list Větné členy

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod
Hlavní část
Práce s jazykovými příručkami - podle pokynů vyučujícího. Žáci vyhledávají v příručkách vybrané části kapitoly týkající se skladby, společná četba . Vyučující komentuje odborný jazyk používaný v jazykových příručkách a následně žáky seznamuje s jednotlivými termíny.
Seznámení s odbornou terminologií a anglickými ekvivalenty - powerpointová prezentace. Vyučující ukazuje podobnost odborné a anglické terminologie, anglické termíny pečlivě vyslovuje.
Zopakování termínů - zápis. Vyučující potom požádá některé žáky o zopakování anglické terminologie.
Ústní zopakování anglických termínů.
Praktické procvičení - viz pracovní list Větné členy
Závěr
Shrnutí, zopakování terminologie - žáci hlasitě vyslovují na vyzvání názvy větných členů anglicky.
Běžný organizační závěr

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
větná skladbasyntax ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
doplněkcomplement ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
příslovečné určení časuadverbial of time ikona zvuk
příslovečné určení místaadverbial of place ikona zvuk
příslovečné určení způsobuadverbial of manner ikona zvuk