logo

Přídavná jména

I. - úvodní informace
Název:
Přídavná jména
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • poznat přídavná jména [žáci vybírají přídavná jména a lepí si je do sešitu]
  • vytvořit přídavné jméno [žáci do sešitu vymýšlí přídavná jména]
  • složit větu s přídavným jménem [ústní zkoušení - žák složí větu z předložených slov ]
Jazykové cíle a ověření:
  • podtrhnout anglická přídavná jména [podtrhávání anglických slov na pracovním listě]
  • znát vybraná anglická přídavná jména [opakování u interaktivní tabule - přiřazování vět k obrázkům]
  • rozumět vybraným anglickým pojmům - ukázat obrázek [učitel řekne anglický výraz, žák ukáže obrázek]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • hra s lístečky - vybírání přídavných jmen (ve dvojicích, skupina nebo celá třída)
  • podtrhávání přídavných jmen ve větách - práce s textem
  • tvoření přídavných jmen, skládání vět s příd. jménem - opakování u interaktivní tabule
Učební pomůcky:
hrací lístečky
sešit, učebnice
tabule
interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky a česky.
Seznámení s tématem hodiny.
Motivační hra - jaký kdo je (budeme probírat přídavná jména)...žáci odpovídají na otázky? Jaká je Míša? Jaký je Ondra? Jakou barvu mají její vlasy? Jaké má oči? atd.
Hlavní část
Hra s lístečky - vyhledávání přídavných jmen. Na rozstříhaných proužcích papíru jsou napsaná přídavná a podstatná jména, žáci vybírají přídavná jména a lepí si je do svých sešitů.
Podtrhávání přídavných jmen ve větách - práce s textem. Žáci podtrhávají v předloženém pracovním listě i anglické výrazy. Vybraná přídavná jména jsou předkládána i v anglickém jazyce. Jsou napsána na tabuli a ukazována na pracovních listech (obrázek s popisem).
Skládání vět s přídavnými jmény.
Závěr
Zopakování anglických výrazů - učitel řekne výraz a žáci ukáží na obrázek, přiřazování u interaktivní tabule.
Rozloučení v českém i anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
veselýcheerful ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
Mějte se hezky. Na shledanou.Have a nice day. Good bye. ikona zvuk
pes, psia dog, dogs ikona zvuk
kočkacat ikona zvuk
Pes je malý.The dog is small. ikona zvuk
Pes je velký.The dog is big. ikona zvuk
Jana je veselá.Jane is happy ikona zvuk
Jana je smutná.Jane is sad. ikona zvuk
Kočka je bílá.The cat is white. ikona zvuk
Kočka je černá.The cat is black. ikona zvuk
černá kočkablack cat ikona zvuk