logo

Souvětí, věta hlavní, věta vedlejší

I. - úvodní informace
Název:
Souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišit v souvětí jednotlivé věty [ústně, písemně]
  • určit v souvětí věty hlavní, věty vedlejší [ústně, písemně]
  • vytvořit větu podle grafu, graf podle věty [ústně, písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozvinout anglickou slovní zásobu [ústně]
  • seznámit se s anglickou terminologií [ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, individuální práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní sešit, sešit, vytištěná slovíčka z přílohy pro každého žáka

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod v češtině (pozdrav, kontrola účasti, pořádku, DÚ).
Hlavní část
Obsahové cíle:
Společné zopakování - co víme o souvětí, jak poznáme počet vět v souvětí, jak jsme zaznamenávali graf souvětí v nižších ročnících (žáci odpovídají, učitel stručně zapisuje na tabuli)
Výklad - souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
- souvětí - věta řídící, věta závislá
- grafický záznam souvětí
Práce s učebnicí a pracovním sešitem (FRAUS pro 7. ročník - s.83 /1 písemně či ústně, s.83/2 ústně. s. 84/3a - písemně)
Jazykový cíl:
Žáci dostanou v průběhu práce tabulku s některými slovíčky užitými ve cvičeních, na tabuli vyučující zapíše některé anglické termíny týkající se tématu hodiny. Po dokončení cvičení a společné kontrole výslovnost použitých slov a termínů (nejprve vyučující, po něm někteří vyzvaní žáci).
Vyjde-li čas, může vyučující žáky vybídnout, aby tabulku rozstříhali a přiřazovali anglickým slovům české významy. Po individuální kontrole si žáci mohou vlepit do sešitů. Pokud čas nevyjde, je možno touto aktivitou započít příští hodinu ČJ.
Závěr
Shrnutí a zopakování obsahových i jazykových cílů.
Běžný organizační závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
svět hudbyworld of music ikona zvuk
silniceroad(s) ikona zvuk
holubpigeon ikona zvuk
sousedneighbour ikona zvuk poznamka
cestaway ikona zvuk
magnet, magnetya magnet, magnets ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
bouře, bouřkastorm ikona zvuk