logo

Základní a rozvíjející větné členy - procvičování

I. - úvodní informace
Název:
Základní a rozvíjející větné členy - procvičování
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat základní a rozvíjející větné členy [ústně, písemně]
  • procvičit větný rozbor věty jednoduché [ústně, písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • zopakovat anglickou terminologii [žák přiřadí anglický termín větnému členu ve větě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální práce, práce ve dvojicích, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešit, pracovní sešit, tabule, magnetická tabule, příloha Větný rozbor (vytištěná dostatečně velkým typem písma a rozstříhaná)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod hodiny.
Hlavní část
Obsahové cíle:
Zopakování teoretických poznatků o větných členech - společná práce, ústně.
Jazykové cíle:
Seznámení s novými termíny a zopakování anglické terminologie - vyučující na magnetickou tabuli po boku seřadí rozstříhané české a anglické termíny týkající se větných členů (viz příloha). Poté na magnetickou tabuli připevní jednu českou větu z přílohy, vytištěnou dostatečně velkým písmem a rozstříhanou na jednotlivá slova. Úkolem vyvolaných žáků je určit jedno slovo z věty jako větný člen a vybrat, vyslovit a nad slovo připevnit odpovídající anglický název. Takto je možné rozebrat všechny věty z přílohy, dokud se nevystřídá většina žáků.
Obsahové cíle:
Praktické procvičování větného rozboru na cvičeních v učebnici (ústně i písemně, individuálně i ve dvojicích či skupinách).
Závěr
Shrnutí a zopakování obsahových i jazykových cílů hodiny.
Běžný organizační závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přísudek slovesný složenýa compound verbal predicate ikona zvuk
doplněkcomplement ikona zvuk
přívlastekattribute ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
jmenný přísudek se sponouovert copula ikona zvuk
příslovečné určení časuadverbial of time ikona zvuk
příslovečné určení místaadverbial of place ikona zvuk
příslovečné určení podmínkyadverbial of condition ikona zvuk
příslovečné určení příčinyadverbial of cause ikona zvuk
příslovečné určení přípustkuadverbial of concession ikona zvuk
příslovečné určení účeluadverbial of purpose ikona zvuk
příslovečné určení způsobuadverbial of manner ikona zvuk
přívlastek neshodnýappositional adjunct ikona zvuk
přívlastek shodnýattributive adjective ikona zvuk