logo

Přísudek slovesný, jmenný se sponou

I. - úvodní informace
Název:
Přísudek slovesný, jmenný se sponou
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rychle zopakovat látku týkající se druhů přísudku [žák rozezná přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony, tvořený citoslovcem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se se slovíčky použitými v konkrétních cvičeních, viz příloha a slovní zásoba lekce [žák slovíčko správně vysloví a přeloží]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společná práce, individuální práce
Učební pomůcky:
pracovní list, učebnice, sešit, pracovní sešit (nakladatelství FRAUS)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod hodiny.
Druhům přísudku je věnována pouze část hodiny (cca 20 - 25 minut) další část hodiny je věnována nové látce o větných členech rozvíjejících, v ní již prvky CLIL nejsou využity
Hlavní část
Obsahové cíle:
Práce s pracovním listem - určeno pro rychlé zopakování látky. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Po skončení práce následuje společná oprava a na základě zkušenosti s konkrétními příklady shrnutí zopakované látky i teoreticky.
Krátký zápis do sešitu (přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony, tvořený citoslovcem).

Jazykové cíle:
Práce s anglickou slovní zásobou - ústně. Učitel s žáky projde slovní zásobu, slova vyslovuje vyučující i žáci.

Další část hodiny již bez prvků CLIL:
Navazuje látka o rozvíjejících větných členech.
Závěr
Shrnutí, zopakování slovní zásoby.
Běžný organizační závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dopisletter ikona zvuk
havranraven ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
základní školabasic school ikona zvuk
vysoká školauniversity ikona zvuk
hřištěplaying field ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
táborcamp ikona zvuk
odpoledneafternoon ikona zvuk
čajtea ikona zvuk
domácnosti, podniky, státhouseholds, companies and state ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
poslat e-mailsend an email ikona zvuk
bylina, bylinyan herb, herbs ikona zvuk
umělecká sbírkaart collection ikona zvuk
hokejistaice-hockey player ikona zvuk