logo

Jazykový rozbor I

I. - úvodní informace
Název:
Jazykový rozbor I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • jazykový rozbor [žáci samostatně rozebírají krátký text]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní listy, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule,interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
rozdání pravopisných cvičení, zápis známek
zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme pojmy a fráze vztahující se k tématu,zvedáme karty s těmito frázemi, nacvičujeme výslovnost, vyvěsíme je na nástěnku
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - žáci přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli
zhodnocení hodiny, pokyny k domácí přípravě a rozloučení - vybrané fráze pouze anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jazykový rozborlanguage analysis ikona zvuk
Určete v textu slovní druhy.Specify the parts of speech types in the text. ikona zvuk
Sloveso nahraďte synonymem.Replace the verb with a synonym. ikona zvuk
Vyhledejte v textu...Find in the text... ikona zvuk
Přečti úvodní text.Read the introductory text. ikona zvuk
synonymumsynonym ikona zvuk
Najděte přirovnání.Find a comparison. ikona zvuk
Najděte v textu stylizační nedostatky a odstraňte je.Find stylistic deficiencies and correct them. ikona zvuk
Najděte v textu pět slov, která vznikla v nedávné době.Find five words in the text which were formed recently. ikona zvuk
Cizí slova nahraďte slovy českými.Substitute the foreign words with Czech words. ikona zvuk