logo

Židovské pověsti

I. - úvodní informace
Název:
Židovské pověsti
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat informace o židovské kultuře a náboženství, židovské pověsti ze staré Prahy [žák stručně povypráví základní informace o židovské kultuře a náboženství, převypráví některou z pověstí židovské Prahy]
Jazykové cíle a ověření:
  • orientovat se v anglickém textu [žák převypráví klíčové informace textu česky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společná práce, samostatná práce na PC
Učební pomůcky:
PC pro každého žáka, popř. PC a projektor, přinejhorším vytištěné texty - viz hyperlinky

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Obsahové cíle:
Společné ústní zopakování látky minulé hodiny literatury (pověst o golemovi, židovská kultura a náboženství) - česky
Zopakování informací z anglicky psaného článku, s nímž žáci pracovali v minulé hodině - česky.
Hodina navazuje na lekci Fikce a utopie - Golem a předchozí práci se stručným anglickým textem.
Hlavní část
Jazykové cíle:
Samostatná práce na PC (nebo ve dvojicích) - text podle výběru vyučujícího, možno pro každého jiný, nebo pro všechny stejný. Z druhého hyperlinku pocházel zkrácený článek, s nímž žáci pracovali v minulé lekci.
Úkolem žáků je v několika větách vystihnout klíčová slova a některé podstatné informace z textu. Tyto informace zapíší v podobě souvislého českého textu na papír.
Pokud se někdo z žáků pokusí text přeložit vložením do překladače, dostane vytištěný jiný text. Účelem je "prokousat se" neznámým textem a zhruba pochopit to podstatné, ne přesný překlad.

Hyperlinky:
http://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel
http://en.wikipedia.org/wiki/Golem
http://www.prague.net/golem
http://www.prague-life.com/prague/golem
http://www.jewishmag.com/26mag/golem/golem.htm
Závěr
Shrnutí a zhodnocení práce - v případě nedostatku času možno i v příští hodině.
Běžný závěr hodiny.

Slovní zásoba obsahuje některá slova, na něž mohou žáci v anglických textech narazit.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bytostcreature / being ikona zvuk
legendalegend ikona zvuk
císař Josef II.Joseph II, Holy Roman Emperor ikona zvuk
ochranaprotection ikona zvuk
stádo jelenůa heard of deer ikona zvuk
hlínaclay ikona zvuk poznamka
pohádkový příběhfairy tale story ikona zvuk
socha, sochya statue, statues ikona zvuk
císař, císařian emperor, emperors ikona zvuk
stvořenícreation ikona zvuk
blátomud ikona zvuk
neživá přírodainanimate nature ikona zvuk
náhrdelníknecklace ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
živelelement ikona zvuk
zázraky a mystériamiracles and mysteries ikona zvuk
ústní lidová slovesnostoral tradition ikona zvuk