logo

Fikce a utopie - R.U.R.

I. - úvodní informace
Název:
Fikce a utopie - R.U.R.
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s divadelní hrou R.U.R [ústně]
  • Vyzkoušet v praxi hraní divadelních rolí [ústně]
  • Seznámit žáky s českou fantastickou tvorbou [ústně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Použít některá slova z dramatu anglicky [ústně]
  • Ukázat vznik slova robot [ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • četba, řízená diskuse, dramatizace
Učební pomůcky:
čítanka FRAUS
nakopírované úryvky R.U.R. s vyznačením role (nejlépe v textu vždy jednu roli zatrhat např. zvýrazňovačem)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod hodiny.
Upozornění - tato příprava vyžaduje nejméně dvouhodinový blok literární výchovy (lze zajistit například výměnou hodiny s některým kolegou)
Hlavní část
Dílo Karla Čapka s důrazem na utopie - krátký výklad. Vznik mezinárodního slova robot.
Krátká řízená diskuse s žáky o současné české fantastice v návaznosti na domácí četbu žáků (Neff, Novotný, Kulhánek, Medek, Neomillnerová a další současní autoři české fantastiky)
Hlavní náplň literární dvouhodinovky:
Dramatizace části ukázky R.U.R. - čtený text s náznaky scénických akcí. Úryvek v příloze není třeba dramatizovat celý, záleží na výběru učitele. Podle výběru úryvku se tedy bude měnit i anglická slovní zásoba, s níž bude vyučující pracovat.
Vyučující podle zájmu žáků přidělí role a rozdá jednotlivé nakopírované scénáře s vyznačením přidělené role.
Při dramatizaci učitel některá použitá slova píše na tabuli anglicky - bez mluvení a komentářů. V příloze jsou vyznačena slova, s nimiž jsem pracovala já.
Reflexe dramatizovaného textu - dojmy, pocity, myšlenky, které žáky při dramatizaci napadly
(ať již při poslechu, nebo hraní role)
Práce s anglickou slovní zásobou - učitel slova na tabuli přečte a požádá na přeskáčku žáky, aby jednotlivá slova přečetli. Poté smaže jejich české ekvivalenty a požádá žáky o překlad. Slovní zásobu si žáci přepíší do sešitu literární výchovy, příští hodinu literatury ji s vyučujícím zopakují.
Závěr
Běžný organizační závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
latinské čísliceLatin numerals ikona zvuk
slza, slzya tear, tears ikona zvuk
životlife ikona zvuk
vzorec (chemický)formula ikona zvuk
mikroskopmicroscope ikona zvuk
zrcadlomirror ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
chemické pokusychemical experiments ikona zvuk
tělobody ikona zvuk
srdceheart ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
vinaguilt ikona zvuk
Odhal tajemství rodinného pokladu.Reveal the secret of your family treasure. ikona zvuk
zemřítdie ikona zvuk