logo

Životopis II

I. - úvodní informace
Název:
Životopis II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • životopis [žáci dokáží napsat vlastní životopis]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci doplní do tabulky chybějící anglické výrazy]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, ukázky životopisů, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule, interaktivní přiřazovací cvičení, Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme pojmy a fráze vztahující se k tématu (ukazujeme je žákům napsány na kartách, karty vyvěšujeme na nástěnku)
Závěr
kontrola samostatné práce
zopakování anglických frází z dnešní hodiny - žáci každý samostatně doplní do vět chybějící anglické výrazy - společná kontrola správnosti ihned
společné ústní shrnutí učiva a zhodnocení hodiny
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strukturovaný životopisstructured C.V. ikona zvuk
profesní životopisprofessional curriculum vitae ikona zvuk
Životopis věcně a výstižně uvádí základní údaje o určité osobě.A CV presents data of a particular person in a factual and concise manner. ikona zvuk
Životopis zpravidla slouží jako doklad k žádosti.A CV is usually enclosed with a letter of request. ikona zvuk poznamka
Životopis musí obsahovat pravdivé informace.A CV has to contain true information. ikona zvuk
Podle vzoru napište svůj vlastní životopis.Write your own CV according to the model. ikona zvuk
Co je to profesní životopis?What is a professional CV? ikona zvuk
Kdy použijete profesní životopis?When do you use a professional CV? ikona zvuk
Co by měl obsahovat profesní životopis?What should a professional CV contain? ikona zvuk
Napište životopis některého příslušníka vaší rodiny.Write a CV of a member of your family. ikona zvuk