logo

Životopis

I. - úvodní informace
Název:
Životopis
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • životopis [ústní ověření- žák dokáže charakterizovat tento slohový útvar]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice, ukázky životopisů, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule, interaktivní přiřazovací cvičení, Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
zopakování učiva z minulých dvou hodin
motivační rozhovor
téma hodiny napíšeme na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (ukazujeme žákům karty s anglickými frázemi)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických frází probraných v dnešní hodině - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli a přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
strukturovaný životopisstructured C.V. ikona zvuk
profesní životopisprofessional curriculum vitae ikona zvuk
Životopis věcně a výstižně uvádí základní údaje o určité osobě.A CV presents data of a particular person in a factual and concise manner. ikona zvuk
Životopis zpravidla slouží jako doklad k žádosti.A CV is usually enclosed with a letter of request. ikona zvuk poznamka
Životopis musí obsahovat pravdivé informace.A CV has to contain true information. ikona zvuk
Je to uvedeno v životopise.It is stated in the CV. ikona zvuk
Rozčleňte text životopisu na odstavce.Divide the text of the CV into paragraphs. ikona zvuk
Co je to profesní životopis?What is a professional CV? ikona zvuk
Kdy použijete profesní životopis?When do you use a professional CV? ikona zvuk
Co by měl obsahovat profesní životopis?What should a professional CV contain? ikona zvuk