logo

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

I. - úvodní informace
Název:
Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • věta jednočlenná [žák charakterizuje a rozpozná na příkladech]
  • věta dvojčlenná [žák charakterizuje a rozpozná na příkladech]
  • větný ekvivalent [žák charakterizuje a rozpozná na příkladech]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření anglické slovní zásoby [žák správně vysloví a zná význam níže uvedené slovní zásoby]
  • seznámení s anglickou odbornou terminologií [žák se seznámí s anglickou odbornou terminologií]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad (frontální výuka), individuální práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, nakopírovaná cvičení i s novou slovní zásobou - viz přílohu

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Hlavní část
Obsahové cíle:
Výklad - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent (cca 15 - 20 minut)
Procvičení - individuální práce (učebnice ČJ pro 7. ročník, FRAUS, str. 68, cvičení dle výběru vyučujícího)
- zatímco žáci pracují, učitel na tabuli napíše jednak anglickou terminologii, jednak slovíčka z pracovního listu - viz přílohu
- společná ústní kontrola správnosti vypracovaných cvičení
Jazykové cíle:
- žáci dostanou pracovní list
- seznámení s užitou slovní zásobou a odbornou terminologií- překlad, výslovnost
- procvičení výslovnosti (vystřídá se několik žáků)
- práce s pracovním listem - možno i ve dvojicích

Závěr
Shrnutí, zopakování.
Procvičení výslovnosti nové slovní zásoby.
Běžný organizační závěr.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
sluncethe Sun ikona zvuk
blesklightning ikona zvuk
oblakaclouds ikona zvuk
oblohasky ikona zvuk
Venku je zima.It is cold outside. ikona zvuk
větný ekvivalentsentence equivalent ikona zvuk
polovinaa half ikona zvuk
část podmětovásubject of the sentence ikona zvuk
část přísudkovápredicative of the sentence ikona zvuk
věta jednočlennáone word sentence ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
chalupaweekend house ikona zvuk
západníwestern ikona zvuk
hromthunder ikona zvuk