logo

Konspekt (výtah)

I. - úvodní informace
Název:
Konspekt (výtah)
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se psát stručný a přehledný výtah z textu [žák napíše stručný a přehledný výtah]
  • naučit se správně zapisovat zdroje [žák se pokusí užít správný zápis zdrojů s uvedením všech potřebných údajů]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s překladem některých slov z konkrétního textu do angličtiny [žák užitým anglickým výrazům rozumí, dokáže je správně vyslovit]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, individuální práce
Učební pomůcky:
učebnice ČJ pro 7. ročník (nakl. FRAUS, str. 120)
sešit
tabule

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Hlavní část
Obsahové cíle:
Rychlé společné shrnutí toho, co si pamatujeme o psaní konspektu a výpisků z předchozího ročníku.
Význam dovednosti správně psát výtah a výpisky pro další studium.
Zapsání podstatných údajů na tabuli a do sešitu.
Společná práce s článkem Mistr Jan Hus (učebnice FRAUS pro 7. roč., str. 120)
- společná četba
- podtržení klíčových slov a částí
- ústně osnova
Samostatná práce s článkem Mistr Jan Hus
- stručný konspekt z textu
Jazykové cíle:
Práce s anglickou slovní zásobou - zatímco žáci píší konspekt, učitel na tabuli připraví slovíčka (viz slovní zásoba plus např. slova venkov - country, přívrženec - follower, trůn - throne atd.)Poté vyučující konspekty vybere pro další ohodnocení a třída se věnuje anglické slovní zásobě - slovo, překlad, správná výslovnost, zopakování správné výslovnosti.

Závěr
Jak správně zapisovat zdroje - příklad na tabuli, zápis do sešitu. Zdůraznění, aby žáci takto zdroje zapisovali i u seminárních prací a referátů do jiných výukových předmětů.
Shrnutí látky, zopakování slovíček, zopakování výslovnosti (žáci).
Zadání domácího úkolu - stručný konspekt z populárně naučného časopisu podle vlastního výběru, se správným uvedením zdrojů.
Běžný organizační závěr.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odpustkyindulgence ikona zvuk
kacířheretic ikona zvuk
kázánísermon, preaching ikona zvuk
církevchurch ikona zvuk
arcibiskuparchbishop ikona zvuk
hranice (pro upálení)stake ikona zvuk
nespokojenostdiscontent ikona zvuk
obyvatelstvopopulation ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
církevní koncilchurch council ikona zvuk