logo

Žádost II

I. - úvodní informace
Název:
Žádost II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žádost [žák dokáže napsat jednoduchou žádost]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřazují k českým pojmům a frázím anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule, interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
zopakování učiva z minulé hodiny
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme vybrané anglické fráze vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné podobě na kartách, karty vyvěsíme na magnetickou tabuli
Závěr
společné ústní shrhutí učiva
kontrola samostatné práce
zopakování anglických frází vztahujících se k tématu - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli a přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žádostrequest ikona zvuk
žádost o zaměstnáníjob application ikona zvuk
doklad k žádostidocument enclosed with a request ikona zvuk
žádost o uvolnění z vyučovánírequest to be excusesd from classes ikona zvuk
Žádost patří k základním útvarům administrativního stylu.An application is one of the basic formats of administrative style. ikona zvuk
Žádost je forma úředního dopisu.A request is a form of official letter. ikona zvuk
Obsahem žádosti je nějaký požadavek.The content of a request is a kind of demand. ikona zvuk
Žádost musí být věcná a výstižná.A request has to be apt and factual. ikona zvuk
Žádost musí mít ustálenou formu.Request doe not have to have a fixed form. ikona zvuk
Do uvedené žádosti doplňte chybějící údaje.Complete the given request with missing data. ikona zvuk
Napište žádost.Write a request. ikona zvuk
Životopis zpravidla slouží jako doklad k žádosti.A CV is usually enclosed with a letter of request. ikona zvuk poznamka