logo

Žádost

I. - úvodní informace
Název:
Žádost
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žádost [ústní ověření - žák bude vědět, jaké náležitosti má mít žádost, k jakému účelu se používá, do jakého slohového stylu patří]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vyberou správný anglický překlad českých pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, výklad, společná práce, práce ve skupinách
Učební pomůcky:
učebnice, ukázky žádostí
karty s anglickými větami pro učitele, interaktivní tabule, interaktivní cvičení

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a aorganizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
téma hodiny - napsat na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme nové anglické fráze vztahující se k tématu (fráze máme napsány na kartách, karty žákům ukazujeme, společně nacvičujeme výslovnost)
Závěr
společné shrnutí učiva, zápis učiva
zopakování nových anglických pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli a vybírají z nabídky správný anglický překlad
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žádostrequest ikona zvuk
slohový útvarstylistic format ikona zvuk
žádost o zaměstnáníjob application ikona zvuk
strukturovaný životopisstructured C.V. ikona zvuk
Žádost je útvar administrativního stylu.An application is an administrative style format. ikona zvuk
profesní životopisprofessional curriculum vitae ikona zvuk
žádost o uvolnění z vyučovánírequest to be excusesd from classes ikona zvuk
Žádost je forma úředního dopisu.A request is a form of official letter. ikona zvuk
Obsahem žádosti je nějaký požadavek.The content of a request is a kind of demand. ikona zvuk
Žádost musí být věcná a výstižná.A request has to be apt and factual. ikona zvuk
Žádost musí mít ustálenou formu.Request doe not have to have a fixed form. ikona zvuk
Co je to profesní životopis?What is a professional CV? ikona zvuk