logo

Bajka

I. - úvodní informace
Název:
Bajka
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • přečíst si několik bajek [ústně]
  • vyvodit typické rysy bajky [žák vyvodí typické rysy bajky a pamatuje si je]
  • charakterizovat bajku jako epický žánr [žák charakterizuje bajku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se se zněním některých bajek v anglické verzi [žák porovná českou a anglickou verzi]
  • pokus o překlad anglické verze bajky [žák se za pomoci učitele a ostatních pokusí o překlad]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální a společná práce, překlad
Učební pomůcky:
čítanky, sešity, slovníky AJ/ČJ, pracovní listy s bajkami v ČJ a AJ (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod
Hlavní část
Obsahové cíle:
Hlasité i tiché čtení bajek z čítanky (Vlk a beránek, Liška a hrozny, Vrána a liška).
Společná práce - vyvození typických rysů bajky.
Zápis typických rysů žánru do sešitu.
Jazykové cíle:
Žáci dostanou buď každý svůj nebo do dvojice pracovní list Bajky (viz příloha). Na tomto listě je česká a anglická verze bajky. Žáci si obě verze potichu přečtou a porovnají shody a rozdíly, které mazi texty našli. Poté se žáci spolu s učitelem pokusí o překlad textu. Neznámá slovíčka vyhledávají ve slovníku. Poté žáci střídavě čtou svůj překlad textu.
Závěr
Shrnutí, zopakování, zopakování výslovnosti některých slovíček z lekce.
Běžný závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Ezopovy bajkyAesop's Fables ikona zvuk
liškafox ikona zvuk
vránacrow ikona zvuk
lidépeople ikona zvuk
hroznygrapes ikona zvuk
poučenímoral ikona zvuk
kyselýacid(ic) ikona zvuk
zvířataanimals ikona zvuk
vinicevineyard ikona zvuk
vlkwolf ikona zvuk