logo

Odvozování sloves

I. - úvodní informace
Název:
Odvozování sloves
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • odvozování sloves předponami, příponami nebo jejich kombinací [žák jmenuje způsoby odvozování sloves]
Jazykové cíle a ověření:
  • reagovat na anglické pokyny související s výukou [žák reaguje na pokyny pronesené anglicky]
  • seznámení s anglickou terminologií týkající se odvozování [žák pojmenuje části odvozeného slovesa anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, individuální práce, skupinová práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní sešit, školní sešit, vyrobená pomůcka: na papíru velkým písmem napsané a zalaminované slovotvorné základy sloves, předpony a přípony (v češtině), dále na tvrdém papíře napsaná či vytištěná česká a anglická terminologie k tématu, magnety

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zjištění absence
Kontrola domácího úkolu
Pokyn k vyvětrání anglicky
Pokyn k zavření oken anglicky
Hlavní část
Frontální výuka - způsoby odvozování sloves předponami a příponami (česky)
Zápis do sešitu (česky)
Anglická terminologie - sloveso, tvoření slov, odvozování, předpona, přípona, slovotvorný základ. Anglická terminologie je společně s českou terminologií upevněna na magnetické tabuli až do konce vyučovací hodiny. Učitel vždy upevní český výraz a anglický ekvivalent, vysloví jej a požádá 1-2 žáky o správné zopakování.
Individuální práce - cvičení v učebnici a pracovním sešitě ( U s. 45/2 písemně PS 23/1 písemně)
Skupinová práce: skládání sloves (vyrobená pomůcka pro 4 skupiny) ze slovotvorných základů, předpon a přípon, sledování změny významu
Společné zopakování výslovnosti anglické terminologie, učitel požádá opět jiné žáky. Poté učitel sejme z magnetické tabule české termíny a požádá žáky o překlad zbylých anglických termínů.

Žáci budou dostávat pokyny v anglickém jazyce, pokyny budou proneseny několikrát, popřípadě česky, nebudou-li reagovat všichni. Pokyny a jejich české protějšky má učitel připraveny na proužcích papíru v písemné podobě. Vždy, když nový pokyn vysloví, upevní jej na nástěnku.
Závěr
Shrnutí učiva - společně ústně
Zadání domácího úkolu anglicky
Pozdrav anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
Dnes dostanete domácí úkol.You are going to get homework today. ikona zvuk
příponasuffix ikona zvuk
Dobrý den! Dobré odpoledne! Dobrý večer!Good morning! Good afternoon! Good evening! ikona zvuk poznamka
předponaprefix ikona zvuk
tvoření slovword formation ikona zvuk
Otevřete okna!Open the windows! ikona zvuk
Zapište si domácí úkol.Write down your homework. ikona zvuk
Zavřete okna.Close the windows. ikona zvuk
Mějte se hezky. Na shledanou.Have a nice day. Good bye. ikona zvuk
Chcete-li něco říci, přihlaste se.If you want to say something, raise your hand. ikona zvuk
tvoření slov odvozovánímcreation of words through derivation ikona zvuk
slovotvorný základword forming base ikona zvuk
Vypracujte cvičení.Do the exercise. ikona zvuk
Otevřete si sešity.Open your exercise books. ikona zvuk
Zapište si do sešitu.Write into your exercise books. ikona zvuk
Vytvořte skupiny po čtyřech.Make groups of four. ikona zvuk