logo

Jiří Wolker: Bílý kůň

I. - úvodní informace
Název:
Jiří Wolker: Bílý kůň
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Jiří Wolker, intimní lyrika, kůň jako symbol [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy vztahující se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a naopak - interaktivní pexeso Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • diskuze, řízený rozhovor, interpretace textu
Učební pomůcky:
čítanka, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině,
zařadíme nové anglické pojmy vztahující se k tématu (píšeme je také anglicky i česky na tabuli, nacvičujeme výslovnost)
Závěr
zopakování literárněteoretických pojmů - doplňovací a přiřazovací úkoly v pracovním listě - žáci pracují ve dvojici (kontrola společná ihned)
zopakování anglických pojmů probraných v dnešní hodině - interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci soutěží ve dvou skupinách
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
den, dnya day / days ikona zvuk
přírodanature ikona zvuk
kůňa horse ikona zvuk
dobrodružstvíadventure ikona zvuk
nocnight ikona zvuk
v nociat night ikona zvuk
jezdecsliding contact ikona zvuk
divoká přírodawildlife ikona zvuk
dobrá náladagood mood ikona zvuk
špatná náladabad mood ikona zvuk