logo

Josef Kainar: Kocourek

I. - úvodní informace
Název:
Josef Kainar: Kocourek
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Josef Kainar, intimní lyrika, metafora, apostrofa, obecná čeština v básni [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • []
  • zařazení nových anglických pojmů vztahujících se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, diskuze, interpretace básně
Učební pomůcky:
čítanka, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
zopakování pojmů z teorie literatury z minulé hodiny - interaktivní test Hot Potatoes
poslech básně
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme nové anglické pojmy vtahující se k tématu (ukazujeme je napsány na kartách, žáci je společně opakují, karty pak vyvěsíme na nástěnku)
Závěr
zhodnocení hodiny
ústní zopakování pojmů z teorie literatury
zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obecná češtinacommon Czech ikona zvuk
nespisovná češtinanonstandard Czech ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
lyrikalyrics ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
báseň lyrickályric poem ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
metafora, metaforya metaphor, metaphors ikona zvuk
poezie pro dětipoetry for children ikona zvuk
kocourtomcat ikona zvuk