logo

K. Čapek: Minda čili O chovu psů

I. - úvodní informace
Název:
K. Čapek: Minda čili O chovu psů
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • K. Čapek, fejeton, ironie, metonymie [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [žáci vybírají správný překlad anglických výrazů do češtiny a naopak - interaktivní pexeso Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, diskuze, interpretace textu
Učební pomůcky:
čítanka, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu hodiny zařadíme nové anglické pojmy vztahující se k tématu (píšeme je anglicky i česky na tabuli)
Závěr
zhodnocení hodiny
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci soutěží ve dvou skupinách
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
styl novinářskýnewspaper style / journalese ikona zvuk
fejetonfeuilleton ikona zvuk
prozaika prose writer ikona zvuk
komickýcomic ikona zvuk
významný představitelan important representative ikona zvuk
metonymiemetonymy ikona zvuk
pes, psia dog, dogs ikona zvuk
referát o spisovatelia mini-lecture about a writer ikona zvuk
Pes je přítel člověkaA dog is man's friend. ikona zvuk
ironieirony ikona zvuk
významnýimportant ikona zvuk
novinářjournalist ikona zvuk
dramatikplaywright ikona zvuk
český spisovatel první poloviny dvacátého stoletía Czech writer of the first half ofthe 20th century ikona zvuk