logo

Druhy vedlejších vět III

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět III
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vedlejší věta podmětná [žák nahrazuje podměty vedlejšímí větami podmětnými a naopak, žák rozezná vedlejší větu podmětnou mezi jinými druhy vedlejších vět]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, karty s anglickými větami, interaktivní tabule, interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny anglicky
oprava pravopisného cvičení, zápis známek
kotrola domácího úkolu
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhí v češtině
zařazujeme vybrané anglické pojmy a fráze - pojmy píšeme také anglicky na tabuli, fráze předkládáme žákům v písemné podobě na kartách - nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli a přiřazují anglický překlad k českým pojmům a frázím
pokyny k domácí přípravě
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nahraďte podtržené větné členy vedlejšími větami.Use clauses instead of the underlined parts of a sentence. ikona zvuk
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
včerayesterday ikona zvuk
tento týdenthis week ikona zvuk
Kdo to ví?Who knows the answer? ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
vedlejší větasubordinate clause ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk
větný člensentence element ikona zvuk
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.Subordinate clauses express a sentence element with a whoule sentence. ikona zvuk