logo

Druhy vedlejších vět

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s druhy vedlejších vět [žák vyjmenuje druhy vedlejších vět]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [interaktivní pexeso v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny anglicky
sdělení cíle hodiny
téma hodiny napíšeme na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné formě na tabuli
Závěr
společné ústní zopakování učiva
interaktivní pexeso na zopakování anglických pojmů (žáci rozděleni do dvou skupin)
pokyny k domácí přípravě
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
druhy vedlejších věttypes of subordinate clauses ikona zvuk
Nakresli graf souvětí.Draw a sentence diagram. ikona zvuk
Podtrhněte v souvětích věty řídící.In the complex sentences underline the main clause. ikona zvuk
vedlejší věta doplňkovápredicative complement ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečnáadverbial clause ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
Věta vedlejší není samostatná.Subordinate clause is not independent. ikona zvuk