logo

Charakteristika

I. - úvodní informace
Název:
Charakteristika
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí se zásadami psaní charakteristiky vnější a vnitřní, přímé a nepřímé [Žák výstižně charakterizuje ústně či písemně reálnou osobu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák si rozšíří slovní zásobu , která se týká charakteristiky [Žák některé použité české pojmy řekne i anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka - výklad o zásadách psaní charakteristiky vnější a vnitřní, přímé a nepřímé
  • Individuální práce - cvičení v učebnici a pracovním sešitě
  • Individuální práce - vyhledání anglických slovíček pro některá při charakteristice užitá podstatná nebo přídavná jména
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, pracovní sešit, internet nebo česko - anglický slovník pro alespoň dvojici žáků, prázdné kartičky, silnější fixy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zjištění absence
Seznámení s obsahovým a jazykovým cílem (slovíčka užitá pod LP jsou pouhé příklady toho, s jakými slovy mohou žáci pracovat)
Hlavní část
Celá hodina probíhá v českém jazyce, jazykový cíl plní žáci individuálně.
Frontální výuka - charakteristika, zásady psaní charakteristiky
Individuální práce - žáci napíší stručnou vnější i vnitřní charakteristiku reálné osoby či svého "alter ega"
- žáci ze své charakteristiky vypíší pět substantiv a adjektiv, která charakterizují vzhled, vlastnosti či schopnosti
- těchto pět slov každý napíše česky na kartičky z tvrdého papíru (jedno slovo na jednu kartičku)
Individuální práce - jazyková část
- žáci se přesunou do počítačové učebny a ve slovníku některého internetového vyhledávače najdou překlad a výslovnost (pokud vyučujícímu lépe vyhovuje práce se slovníkem, totéž vyhledají žáci v česko-anglických slovnících)
- překlad i výslovnost vepíší na druhou stranu kartičky
- pokud časová dispozice hodiny umožňuje, každý z žáků vybere 2 - 3 svá slovíčka, napíše je na tabuli česky i anglicky a vysloví je. Učitel výslovnost podle potřeby opraví.
- pokud na tuto aktivitu není v hodině dostatek času, učitel je shromáždí do zásobníku a pracuje s nimi stejným způsobem v další hodině
Závěr
Žáci umístí kartičky do zásobníku pro práci v příští hodině, případně pro zopakování
Vyučující vysbírá česky psané charakteristiky pro další ohodnocení
Shrnutí, závěr

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tvářecheeks ikona zvuk
tvar obličejea shape of a face ikona zvuk
podlouhlý obličejan oval face ikona zvuk
laskavýkind ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
ústamouth ikona zvuk
Má dlouhé vlasy.She has long hair. ikona zvuk
Má krátké vlasy.She has short hair. ikona zvuk
Má světlé vlasy.She has fair hair. ikona zvuk
Má tmavé vlasy.She has dark hair. ikona zvuk
Má malý nos.She has a small nose. ikona zvuk
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
čeloforehead ikona zvuk
rtylips ikona zvuk
ucho, ušiear, ears ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk