logo

Karel IV. v literatuře

I. - úvodní informace
Název:
Karel IV. v literatuře
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Lenka Záleská
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • přečíst zadaný text, zvládnout reprodukci textu, odpovědet na otázky k textu, najít hlavní myšlenku textu [žák odpovídá na otázky k textu, vyhledá hlavní myšlenky]
  • poznat a vysvětlit rozdíl mezi poezií a prózou []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s obecnými pojmy (pokyny) v anglickém jazyce [žák rozumí pokynům]
  • seznámit žáky s anglickými pojmy tematicky spojenými s texty [doplňovačka na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společná četba
  • individuální četba
  • poslech ukázky
Učební pomůcky:
čítanka
CD s ukázkou, CD přehrávač

Popis hodiny
Úvod
Běžné zahájení vyučovací hodiny, pozdravení, zjištění absence, seznámení s tématem hodiny (vše i v anglickém jazyce).
V hodině použijeme ukázky z čítanky Fraus, str.17 - 21. Sjednocujícím prvkem je postava císaře a krále Karla IV.
Na začátku krátká motivace, "zahřátí" - co si žáci vybaví, když se řekne Karel IV.
Hlavní část
Pokračujeme společnou četbou textů. Učitel pomocí otázek zjišťuje, zda žáci rozumí textu, společně rozeznají a definují rozdíl mezi poezií a prózou. Učitel používá anglické pokyny (např. otevři knížku, začni číst, pokračuj) a má hned zpětnou vazbu (žáci reagují nebo ne - tyto pokyny by měli znát z hodin anglického jazyka)
Následuje poslech ukázky (Vita Caroli), diskuse o ukázce, o formě literárního díla. Učitel přidá další anglické výrazy, které napíše na tabuli, žáci si je opíší do sešitu.
Další ukázku žáci čtou sami, odpovídají na předem připravené otázky.
Závěr
Učitel s žáky stručně shrne, co se dozvěděli o Karlu IV., žáci zkusí vyřešit doplňovačku - nová anglická slovíčka.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Pokračuj!Go on! ikona zvuk
přímá řeč, přímá promluvadirect speech ikona zvuk
O čem je text?What is the text about? ikona zvuk
Otevři si knihu!Open your book! ikona zvuk
Pokračuje další.the next person will continue ... ikona zvuk
Poslouchej pozorně!Listen carefully. ikona zvuk
článekarticle ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
králking ikona zvuk
královnaqueen ikona zvuk
číst článekread an article ikona zvuk
dialogdialogue ikona zvuk
Začni číst.Start reading. ikona zvuk
životopisy slavných lidíbiographies of famous people ikona zvuk
česká korunaCzech crown ikona zvuk