logo

Slovesné kategorie II

I. - úvodní informace
Název:
Slovesné kategorie II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičit slovesné kategorie [žák podle dosaženého stupně znalostí určuje slovesné kategorie]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit anglická slovesa z minulé hodiny (viz LP Slovesné kategorie I) [žák použije anglická slovesa z minulé hodiny, správně je vysloví a přiřadí jim český význam]
  • seznámit se s anglickou terminologií [žák se seznámí s některými anglickými pojmy k tématu, žák určuje slovesné kategorie podle anglicky nadepsané tabulky (viz příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce, frontální výuka, rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
vyplněné tabulky s anglickým překladem z minulé hodiny (viz LP Slovesné kategorie I)
nové tabulky se slovesy a mluvnickými kategoriemi (viz příloha)
učebnice, pracovní sešit, sešit
vyrobený plakátek s ČJ a AJ termíny

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny probíhá v češtině (pozdrav, zápis do TK, kontrola DÚ atd.)
Hlavní část
Určování slovesných kategorií tvoří pouze asi polovinu vyučovací hodiny, jde o zopakování a upevnění učiva a seznámení s anglickou terminologií.
- žáci podle vyplněných tabulek z minulé hodiny (viz LP Slovesné kategorie I) zopakují výslovnost anglických sloves a přiřadí jim český překlad
- žáci se seznámí s anglickou terminologií týkající se slovesných kategorií. Na tabuli je od počátku hodiny vyvěšen vyrobený plakátek s českou a anglickou terminologií týkající se slovesných kategorií. Učitel vysloví jednotlivé anglické termíny a požádá několik žáků o zopakování, případné chyby ve výslovnosti vyučující opraví. Poté žákům rozdá tabulky k určování slovesných kategorií, v nichž jsou jednotlivé kategorie nadepsány anglicky (příklad viz příloha). Žáci tabulku vyplní a společně opraví. Nad jednotlivé sloupce tabulky si nakonec žáci nadepíší český překlad a tabulky poslouží v příští hodině opět ke zopakování.
Žáci mají celou hodinu před sebou na tabuli českou a anglickou terminologii k tématu.
V druhé části hodiny se věnujeme jiné látce ( v mém konkrétním případě podmiňovacímu způsobu).
Závěr
Společné zopakování slovesných kategorií a anglické terminologie.
Běžný organizační závěr vyučovací hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slovesný vidverbal aspect ikona zvuk
vid dokonavýperfective aspect ikona zvuk
vid nedokonavýimperfective aspect ikona zvuk
mluvnické kategorie slovesgrammatical categories of verbs ikona zvuk
časgrammatical tense ikona zvuk
vzor (jazykový, v gramatice)paradigm ikona zvuk
číslonumber ikona zvuk
čas minulýpast tense ikona zvuk
čas přítomnýpresent tense ikona zvuk
číslo jednotnésingular ikona zvuk
číslo množnéplural ikona zvuk
slovesný rodgrammatical gender ikona zvuk
slovesný rod činnýactive voice ikona zvuk
slovesný rod trpnýpassive voice ikona zvuk
osoba (mluvnická kategorie)grammatical person ikona zvuk
způsobgrammatical mood ikona zvuk
slovesný způsob oznamovacíindicative mood ikona zvuk
slovesný způsob rozkazovacíimperative mood ikona zvuk
slovesný způsob podmiňovacíconditional mood ikona zvuk