logo

Slovesné kategorie I

I. - úvodní informace
Název:
Slovesné kategorie I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • určit mluvnické významy /kategorie sloves (množství určovaných významů upravíme podle věku žáků) [žák správně určí zadané kategorie sloves]
Jazykové cíle a ověření:
  • zadaná slovesa přeložit do angličtiny (slovník, internet) [žák samostatně nalezl a přeložil slovesa, umí je správně vyslovit]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
tabulky s českými slovesy, místem na anglický překlad a předtištěnými kategoriemi, které chceme určovat
(viz příloha)
Č/A slovníky nebo PC učebna s přístupem na internet

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky
Kontrola DÚ - česky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, žáci pracují samostatně s přidělenými tabulkami, které vyučující vytvoří například podle navržené předlohy v rozsahu, jaký mu pro danou hodinu vyhovuje (je možno využít několika variant). Žáci určují mluvnické významy zadaných sloves (podle věku: prima - osoba, číslo, způsob, čas, sekunda - plus slovesný rod, tercie a výše - plus vid, třída, vzor.
Po společné kontrole (je-li více variant tabulky, zvolíme jiný způsob kontroly správnosti) žáci česká slovesa pomocí slovníku nebo internetového překladače přeloží.
Po skončené práci učitel vyzve některé žáky k tomu, aby přečetli vždy české sloveso a jeho překlad. Vyučující kontroluje správnost překladu i výslovnost.
Závěr
Vzorově vyplněnou tabulku i s překladem a výslovností necháme k dispozici na nástěnce pro zopakování v další hodině.
Shrnutí znalostí o slovesných kategoriích.
Zadání DÚ.
Běžný závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
udělat zářezmake a cut ikona zvuk
vybrat si motivchoose a theme ikona zvuk
namalovatto paint ikona zvuk
smát selaugh ikona zvuk
sednout si na kámensit on a stone ikona zvuk
vstátstand up ikona zvuk
hodit a běžetthrow and run ikona zvuk
skákatjump ikona zvuk
vybarvitcolour in ikona zvuk
tisknoutprint ikona zvuk