logo

Komplexní jazykový rozbor

I. - úvodní informace
Název:
Komplexní jazykový rozbor
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování pravidel pravopisu [žák správně zapíše nadiktovaný text]
  • provedení rozboru věty a souvětí [žák provede rozbor věty a souvětí]
Jazykové cíle a ověření:
  • zvládnutí anglických výrazů týkajících se učiva [žák si zapíše a ve vhodnou chvíli použije anglický výraz]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
sešit

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny - pozdrav, zápis do TK, absence
- seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
- na tabuli zapíšeme vybrané anglické výrazy, ptáme se, kterým již žáci rozumí, u zbylých doplníme ekvivalenty (počet slovíček rozlišíme podle úrovně žáků - viz příloha)
- dále probíhá hodina dle plánu v českém jazyce - nadiktujeme žákům větu či souvětí (dle úrovně žáků), žáci si vymění sešity a zkontrolují si navzájem pravopis, pro jistotu pak projdeme celou větu či souvětí ještě jednou společně
- postupně zadáváme úkoly k textu - např. určit slovní druhy, větné členy, věty hlavní a vedlejší
- u českých pojmů, ke kterým jsme si na začátku hodiny uvedli anglické výrazy se zastavíme a necháme žáky zopakovat anglické slovíčko
Závěr
- zhodnocení práce, zadání domácího úkolu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mluvnické kategoriegrammar categories ikona zvuk
určitdetermine ikona zvuk poznamka
slovní druhyparts of speech ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
příslovceadverb ikona zvuk
opravitcorrect ikona zvuk
pravopisspelling ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk
interpunkcepunctuation ikona zvuk
podstatné jméno, podstatná jménaa noun, nouns ikona zvuk
věta hlavnímain clause ikona zvuk