logo

Diktát

I. - úvodní informace
Název:
Diktát
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • umět napsat datum do sešitu, nadpis diktát [kontrola v sešitě]
  • dodržet náležitosti při psaní diktátu [kontrola v sešitě]
  • přečíst si diktát po sobě a snažit se opravit nalezené chyby [kontrola po dopsání diktátu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s vybranými pojmy v AJ [žáci opakují vybraný výraz v AJ]
  • rozumět vybraným pojmům [žáci řeknou vybraný výraz v AJ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • poslech diktátu
  • psaní diktátu
Učební pomůcky:
sešit, psací potřeby, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v anglickém i českém jazyce.
Seznámení s tématem hodiny.
Rozdání sešitů na diktáty.
Hlavní část
Na tabuli jsou vybrané pojmy napsané anglicky - např. diktát atd.
Poslech celého diktátu.
Dodržení náležitostí před psaním diktátu - upozornění na to.
Diktování vět, zápis do sešitu.
Opětné přečtení diktátu učitelem.
Tiché čtení diktátu žáky a jeho případná oprava.
Závěr
Výběr sešitů.
Vyjádření se k problematickým výrazům v diktátu.
Rozloučení v anglickém i českém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
diktovatdictate ikona zvuk
Podtrhni slovesa.Underline the verbs. ikona zvuk
podtrhniunderline ikona zvuk
Na shledanou.Good bye. ikona zvuk
diktovat otázkydictate questions ikona zvuk
Podtrhni odpověď.underline your answer ikona zvuk
Podtrhni chyby.underline mistakes ikona zvuk
Podtrhněte přídavná jména.Underline adjectives. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
Podtrhni v textu nejdůležitější údaje.Underline the most important pieces of information in the text. ikona zvuk
Napíšeme diktát.We shall write a dictation. ikona zvuk
Piš, prosím. Pište, prosím.Write, please. ikona zvuk
Přečti si diktát.Read the dictation. ikona zvuk
Oprav si diktát.Correct your dictation. ikona zvuk
Odlož pero.Put your pen on the desk. ikona zvuk
Posbírej sešity.Collect the exercise books. ikona zvuk