logo

Biblické příběhy

I. - úvodní informace
Název:
Biblické příběhy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • analýza literárního textu [žák při rozboru textu použije vybrané pojmy literární teorie, charakterizuje postavy atd.]
  • biblická literatura [žák uvede základní data týkající se bible]
  • seznámení žáků s literaturou vycházející z biblických příběhů [žák uvede příklady různého zpracování biblického tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s vybranými pojmy, které se týkají literatury [žák rozumí anglickým výrazům]
  • seznámení žáků s vybranými pojmy, které se týkají bible [žák přeloží vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 7

Popis hodiny
Úvod
- pozdrav, zápis do třídní knihy, absence
- seznámení s obsahem učiva hodiny
- opakování vybraných pojmů literární teorie - učitel napíše na tabuli české výrazy, žáci je jdou napsat na tabuli anglicky
- seznámení žáků se způsobem zaznamenávání anglických výrazů (způsobem poznámka pod čarou - spodní čtvrtinu stránky v sešitě si žáci od zbytku stránky oddělí čarou, tuto spodní část používají pak jako "slovníček")
Hlavní část
- úvod k biblické literatuře - brainstorming - žáci říkají pojmy, jména, místa apod., která je napadnou, když se řekne bible, učitel zaznamenává v českém jazyce na tabuli
- překlad vybraných pojmů z tabule do anglického jazyka - žáci se pokouší přeložit sami, kde neví, pomůže vyučující, který uvádí také správnou výslovnos a zároveň zapisuje na tabuli jinou barvou k českým ekvivalentům (pokud jsou žáci zdatnější, můžeme jim dát k porozumění - ne k překladu - anglický text o bibli - viz příloha)
- četba a práce s textem - stvoření světa - pokládáme otázky k textu, vedeme žáky ke srovnání např. s čínským mýtem o stvoření světa
Závěr
- zápis do sešitu
- ústní opakování anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postava, postavy (literární, filmové)a character, characters ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
dílowork ikona zvuk
člověkman ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
stvořenícreation ikona zvuk
biblethe Bible ikona zvuk
bůh, bohovéa god, gods ikona zvuk