logo

Referáty o přečetené knize

I. - úvodní informace
Název:
Referáty o přečetené knize
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Lenka Záleská
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci seznámí své kamarády s knihou, kterou přečetli []
  • podpora čtenářství []
Jazykové cíle a ověření:
  • žáci se seznámí s anglickou slovní zásobou k této oblasti [společné ústní zopakování na konci hodiny, hra domino]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • prezentace své knihy
Učební pomůcky:
referáty žáků

Popis hodiny
Úvod
Běžné zahájení hodiny, zjištění absence, téma hodiny na tabuli - vše i v anglickém jazyce.
Hlavní část
Učitel nejprve napíše na tabuli anglickou slovní zásobu, žáci si ji přepíší do sešitu.
Žáci postupně prezentují své knihy - stručně seznámí s obsahem knihy, hlavními postavami, kdo je zaujal, popřípadě přečtou úryvek. Po každé prezentaci žák odpovídá na dotazy spolužáků, učitel diskusi řídí a pokud se žáci ostýchají, diskusi začíná. Žáci se snaží doporučit svou knihu k četbě ostatním.
Závěr
Žáci společně s učitelem zhodnotí prezentace, zopakují slovní zásobu pomocí domina.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
autor, autořian author, authors ikona zvuk
vzájemné hodnocení prácemutual evaluation of work ikona zvuk
Neruš!Don't disturb! ikona zvuk
Ptejte se!Ask questions! ikona zvuk
hodnoceníassessment ikona zvuk
ústně převyprávětretell it orally ikona zvuk
Čti úryvek.read the extract ikona zvuk
referát o knizea paper about a book ikona zvuk
doporučenírecommendation ikona zvuk
obsah knihybook contents ikona zvuk
název knihytitle of a book ikona zvuk