logo

Abeceda

I. - úvodní informace
Název:
Abeceda
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se odříkat zpaměti abecedu [žák odříká nahlas celou abecedu správně]
  • řadit slova podle abecedy [žák seřadí podle abecedy vybrané pojmy písemně do sešitu]
  • vyhledávat ve slovníku, encyklopedii podle abecedy [zadané výrazy žák vyhledá]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozumět výrazu abeceda v angličtině [při použití pojmu abeceda v AJ žák chápe o čem vyučující hovoří]
  • vyjádřit anglicky, že se učíme abecedu [žák zopakuje tento výraz v AJ (učiteli, spolužákovi)]
  • umět říct anglicky, že říkáme abecedu [žák zopakuje tento výraz v AJ (učiteli, spolužákovi)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • paměťové učení formou her
  • práce u tabule, práce ve dvojicích
  • práce se slovníky a encyklopediemi
Učební pomůcky:
tabule, karty se slovy, slovníky, encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v anglickém jazyce.
Seznámení žáků s cílem hodiny a její náplní.
Motivace žáků - Komu zavoláme? (vyhledávání v telefonním seznamu).
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce. Žáci jsou poučeni o výrazu abeceda v angličtině. Formou říkanek a her se žáci naučí vyjmenovat abecedu zpaměti. Z tabule žáci opisují výrazy a snaží se je řadit do sešitu podle abecedy. Ve dvojicích řadí karty se slovy podle abecedy. Vyhledávání výrazů podle abecedy ze slovníků a encyklopedií. V průběhu hodiny se žáci naučí říct anglicky, že se učí a říkají abecedu.
Závěr
Shrnutí učiva - zopakování abecedy zpaměti.
Žáci se seřadí do řady podle abecedy.
Společné odříkání naučených anglických výrazů.
Rozloučení v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
seřadit vedle sebeto put side by side ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk
Učím se abecedu.I am learning the alphabet. ikona zvuk
Učíme se abecedu.We are learning the alphabet. ikona zvuk
Já říkám abecedu.I am saying the alphabet. ikona zvuk
My říkáme abecedu.We are saying the alphabet. ikona zvuk
Učíme se věty.We learn sentences. ikona zvuk
Já umím... I can... ikona zvuk poznamka
seřadit abecedněarrange alphabetically ikona zvuk
abecedaalphabet ikona zvuk