logo

Popis II

I. - úvodní informace
Název:
Popis II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s druhy popisu [ústní ověření]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými pojmy vztahujícími se k tématu [přiřazovací test v Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frotální výuka, rozhovor, výklad, společná práce
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, powerpointová prezentace, ukázky různých popisů

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny česky i anglicky
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny, ověřujeme i anglické pojmy a fráze z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá česky, na powerpointové prezentaci máme vybrané pojmy a fráze napsány také anglicky
i do sešitu si žáci zapisují vybrané pojmy také anglicky
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování nových anglických výrazů - přiřazovací test v Hot Potatoes
rozloučení česky a anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
popis osobydescription of a person ikona zvuk
popis dějedescription of an action ikona zvuk
popis pracovního postupudescription of a procedure ikona zvuk
odborný popisexpert description ikona zvuk
popis statický a dynamickýstatic and dynamic description ikona zvuk
popis činností, jak za sebou následujía description of actions as they follow one another ikona zvuk
Porovnej oba popisy.Compare both descriptions. ikona zvuk
Popis podává informace o věci, objektu, člověku, zvířeti.A description gives information about a thing, object, person and an animal. ikona zvuk
postup popisua procedure of a description ikona zvuk
tři základní druhy popisuthree basic kinds of description ikona zvuk
popis předmětudescription of an object ikona zvuk
Líčení znamená subjektivně zabarvený popis.Account means a subjective description. ikona zvuk
krok za krokemstep by step ikona zvuk