logo

Popis I

I. - úvodní informace
Název:
Popis I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se znaky a využitím popisu [žáci rozpoznají popisné pasáže v umělecké literatuře]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s vybranými anglickými pojmy vztahujícími se k tématu [žáci spojí české výrazy se správným anglickým překladem]
  • procvičování obecných anglických frází [ústní ověření, správná reakce na pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, skupinová práce, rozhovor, výklad, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, ukázky z umělecké literatury, pracovní list s úkoly na zopakování anglický výrazů a frází

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část anglicky
Hlavní část
výuka probíhá česky, zařazujeme nové anglické pojmy, které máme napsány také na kartách a ukazujeme je žákům
Závěr
společně shrneme ústně znaky popisu
písemně zopakujeme nové anglické výrazy a fráze vztahující se k tématu - úkoly v pracovním listě - žáci pracují ve dvojicích - společná kontrola správnosti ihned
rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ukázky z dělextracts from books ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
Napište téma hodiny.Write today's topic. ikona zvuk
Otevřete si učebnici na straně ...Open your textbook at page 20. ikona zvuk
Co jste si zapamatovali?What can you remember? ikona zvuk
Jsou nějaké dotazy?Are there any questions? ikona zvuk
umělecký popisartistic description ikona zvuk
Cílem popisu je přiblížit čtenáři určitou skutečnost.The aim of the description is to familiarize eaders with a ikona zvuk
Popis je slohový útvar.A description is a stylistic format. ikona zvuk
Popis podává informace o věci, objektu, člověku, zvířeti.A description gives information about a thing, object, person and an animal. ikona zvuk
popis prostýa simple description ikona zvuk
dotazquestion ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk