logo

Slovesa II

I. - úvodní informace
Název:
Slovesa II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičovat mluvnické kategorie sloves [žáci určí mluvnické kategorie sloves (cvičení v učebnici, interaktivní cvičení)]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit anglické pojmy vztahující se k tématu [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce, společná práce, skupinová práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (ukazujeme je žákům také v písemné podobě na kartách, karty vyvěsíme na magnetickou tabuli i s českým překladem)
Závěr
zadání domácího úkolu
společné zopakování anglických pojmů probraných v dnešní hodině - žáci vyberou k anglickým výrazům správná česká slovíčka, a vyvěsí je na magnetickou tabuli)
rozloučení anglicky i česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dějová slovesaaction verbs ikona zvuk
slovesa smyslového vnímání - vidět, pozorovat, slyšet...sense verbs - see, observe, hear ... ikona zvuk
mluvnické kategorie slovesgrammatical categories of verbs ikona zvuk
Slovesa se časují.Verbs conjugate. ikona zvuk
Podtrhni slovesa.Underline the verbs. ikona zvuk
infinitiv významového slovesathe infinitive of a verb ikona zvuk
způsobová slovesamodal verbs ikona zvuk
Do přísloví doplňte chybějící slovesa.Complete the proverbs with missing verbs. ikona zvuk
Některá slovesa vyjadřují děj násobený.Some verbs express a multiple action. ikona zvuk