logo

Slovesa I

I. - úvodní informace
Název:
Slovesa I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat si charakteristiku sloves [ústní ověření]
  • rozpoznat slovesa mezi ostatními slovními druhy [žáci vyhledají slovesa v textu (cvičení v učebnici)]
  • zopakovat mluvnické kategorie sloves [žáci určí mluvnické kategorie u sloves (cvičení v učebnici)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s vybranými anglickými pojmy vztahujícími se k tématu [přiřadit české výrazy k anglickým (test Hot Potatoes) ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, testy Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá česky, zařazujeme nové anglické pojmy (také v písemné formě na interaktivní tabuli)
Závěr
společné shrnutí učiva - vybrané pojmy i anglicky
test Hot Potatoes na zopakování anglických pojmů


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dějová slovesaaction verbs ikona zvuk
Sloveso nahraďte synonymem.Replace the verb with a synonym. ikona zvuk
mluvnické kategorie slovesgrammatical categories of verbs ikona zvuk
Slovesa se časují.Verbs conjugate. ikona zvuk
Podtrhni slovesa.Underline the verbs. ikona zvuk
Vyber vhodné sloveso.Choose an appropriate verb. ikona zvuk
3. osoba množného číslathe third person plural ikona zvuk
sloveso v určitém tvarua finite verb ikona zvuk
sponové slovesocopulative verb ikona zvuk
Do přísloví doplňte chybějící slovesa.Complete the proverbs with missing verbs. ikona zvuk
vhodnější slovesoa more suitable verb ikona zvuk
Sloveso a přísudek jsou dva rozdílné pojmy.Verb and predicate are two different concepts. ikona zvuk