logo

Přídavná jména - mluvnické kategorie a pravopis

I. - úvodní informace
Název:
Přídavná jména - mluvnické kategorie a pravopis
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičit mluvnické kategorie [cvičení z učebnice - samostatně]
  • procvičit pravopis koncovek přídavných jmen [interaktivní cvičení]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [ústní ověření]
  • procvičovat vybrané obecné fráze [správná reakce na pokyny k plnění úkolů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní testy, karty s anglickými pojmy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
organizační část anglicky
Hlavní část
výuka probíhá česky, zařazovat anglické pojmy a obecné fráze (napsány na kartách, karty zvedat)
Závěr
společné zopakování učiva - vybrané pojmy a fráze i anglicky
rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mluvnické kategoriegrammar categories ikona zvuk
rodvoice ikona zvuk
rodgender ikona zvuk
Nejprve si napíšeme pravopisné cvičení.First, we are going to write a spelling exercise. ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
Připravte si sešity na pravopisné cvičení.Prepare your exercise books for a spelling exercise. ikona zvuk
Otevřete si sešity (učebnice)Open your exercise books (textbooks). ikona zvuk
Otevřete si učebnici na straně ...Open your textbook at page 20. ikona zvuk
Dnes nechybí nikdo?Nobody is absent today? ikona zvuk
Přídavná jména se skloňují.Adjectives decline. ikona zvuk
Podtrhněte přídavná jména.Underline adjectives. ikona zvuk
pravopisné cvičeníspelling exercise ikona zvuk
pádcase ikona zvuk
vzormodel ikona zvuk