logo

Pravopis koncovek přídavných jmen - opakování

I. - úvodní informace
Název:
Pravopis koncovek přídavných jmen - opakování
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat pravidla pro psaní koncovek přídavných jmen [doplňovací cvičení v Hot Potatoes]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit anglické výrazy vztahující se k tématu [žáci samostaně doplní do tabulky chybějící výrazy, přeloží písemně anglické věty do čeština]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, samostatná práce, společná práce, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, testy Hot Potatoes, interaktivní tabule, učebnice, pracovní list s úkoly na zopakování anglických výrazů

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
organizační část hodiny česky a anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, vybrané výrazy a fráze také anglicky (píšeme je také na tabuli, nacvičujeme společně výslovnost)
Závěr
žáci doplní samostatně do tabulky chybějící výrazy a přeloží písemně věty z angličtiny do češtiny(společná kontrola správnosti ihned)
zadání domácího úkolu
rozloučení česky a anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kontrola pravopisuspell checker ikona zvuk poznamka
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
Vysvětlete pravopis podtrženého slova.Explain the spelling of the underlined word. ikona zvuk
koncovkasuffix ikona zvuk poznamka
Doplňte koncovky přídavných jmen.Fill in endings of the adjectives. ikona zvuk
Z podstatných jmen označujících zvířata obvykle tvoříme přídavná jména měkká.We usually form soft adjectives from animal nouns. ikona zvuk
Zdůvodni pravopis.Explain the spelling. ikona zvuk
Na odůvodnění pravopisu nikdy nezapomínej.Never forget to give reasons for the correct spelling. ikona zvuk
koncovkaending ikona zvuk