logo

Lovecraft - Rytina

I. - úvodní informace
Název:
Lovecraft - Rytina
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování literárně teoretických pojmů [žák správně použije literárně teoretické pojmy]
  • rozbor uměleckého textu [žák odpoví na otázky k textu, stručně text charakterizuje]
Jazykové cíle a ověření:
  • pokyny v anglickém jazyce [žák porozumí pokynům v anglickém jazyce]
  • opakování vybrané slovní zásoby [žák přiřadí k anglickým výrazům české ekvivalenty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9
ppt prezentace

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- spustíme prezentaci - viz příloha
- opakování pojmů literární teorie - žáci mají za úkol přečíst výraz v angličtině a v nabídce k němu vyhledat český ekvivalent
Hlavní část
- žáci mají za úkol si v čítance v tichosti přečíst ukázku z díla H. P. Lovecrafta (Rytina)
- žáci mají za úkol říct, které anglické výrazy z úvodu bychom mohli použít při hovoru o této ukázce
- následuje zápis do sešitu - žáci si dle pokynů v prezentaci zapíší do sešitu datum a téma hodiny a provedou rozbor ukázky dle jednotlivých bodů v prezentaci

Závěr
- v závěru připomeneme jinou ukázku (napovíme, že se jednalo o povídku E. A. Poea), ve které se objevil výrazný motiv bouře - žáka, který si vzpomene jako první a dokáže děj této povídky (Zánik domu Usherů) stručně převyprávět, můžeme ocenit malou jedničkou za práci v hodině

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
úkol, úkolya task, tasks ikona zvuk
zápletkaplot ikona zvuk
opakovánírepetition, revision ikona zvuk poznamka
vypravěčnarrator ikona zvuk
Otevřete si sešit.Open your exercise book. ikona zvuk
tématheme ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
bouře, bouřkastorm ikona zvuk